Yrityksen maksukyvyttömyys

Yritys on maksukyvytön, kun se on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Maksukyvyttömyyttä arvioitaessa otetaan huomioon yrityksen maksukyky sekä arvioinnin ajankohtana että sen jälkeen. Yrityksen tuloja ja varoja verrataan jo erääntyneisiin ja myöhemmin erääntyviin velkoihin. Merkityksellistä on se, pystyykö yritys maksamaan velkansa niiden erääntyessä.

Maksukyvyttömyyden uhatessa yrityksen on hyvä ottaa yhteyttä asiantuntijoihin jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta liiketoiminnan omatoimiseen tervehdyttämiseen voitaisiin ryhtyä ennen maksukyvyttömyyttä.

Taloudellisissa vaikeuksissa olevan, mutta kuitenkin jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttämiseksi voidaan ryhtyä saneerausmenettelyyn. Mikäli yritys tai muu velallinen ei kykene vastaamaan veloistaan, se voidaan asettaa konkurssiin.

Maksukyvyttömyystilanteissa yrityksen omaisuuteen kohdistuneet oikeustoimet ja järjestelyt, joilla on sopimattomasti suosittu velkojaa toisen velkojan kustannuksella, siirretty omaisuutta velkojien ulottuvilta tai lisätty velkoja velkojien vahingoksi, saattavat peräytyä takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain perusteella. Maksukyvyttömyyden aiheuttavat tai maksukyvyttömyyttä pahentavat tai maksukyvyttömyysmenettelyn aikana tehdyt rikoslaissa yksilöidyt toimet saattavat aiheuttaa rikosoikeudellisen vastuun.

Jätä kommentti