2020 luvun maksutavat kuten PayPal, Trustly ja Zimpler

Miten maksat ostoksiasi 2020 luvulla? Tällä hetkellä on mahdollista maksaa monilla eri tavoilla. Esimerkiksi paypal, trustly ja zimpler ovat suosittuja vaihtoehtoja. Näissä palveluissa voit tehdä ostoksia verkossa turvallisesti ja helposti. Lue lisää nyt! Miten PayPal, Trustly ja Zimpler käytetään maksujen suorittamiseen verkossa? On olemassa monia eri tapoja suorittaa maksuja verkossa. PayPal on yksi suosituimmista vaihtoehdoista, … Lue lisää

Yrityksen maksukyvyttömyys

Yritys on maksukyvytön, kun se on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Maksukyvyttömyyttä arvioitaessa otetaan huomioon yrityksen maksukyky sekä arvioinnin ajankohtana että sen jälkeen. Yrityksen tuloja ja varoja verrataan jo erääntyneisiin ja myöhemmin erääntyviin velkoihin. Merkityksellistä on se, pystyykö yritys maksamaan velkansa niiden erääntyessä. Maksukyvyttömyyden uhatessa yrityksen on hyvä ottaa yhteyttä asiantuntijoihin jo … Lue lisää

Yrityksen lopettaminen

Yleistä Yrityksen toiminta voi loppua monella tapaa. Yritys voi sulautua toiseen yritykseen tai jakautua täydellisesti. Yrityksen omaisuus voidaan luovuttaa konkurssiin tai viranomaiset voivat poistaa yrityksen rekisteristä. Yritys lakkaa lisäksi olemasta silloin, kun sen toiminnot tosiasiallisesti lopetetaan tai yhtiömuotoa muutetaan. Henkilöyhtiö lakkaa olemasta, kun yhtiömiesten lukumäärä alenee riittävästi. Yrityksen purkamiseen eli toiminnan lopulliseen päättymiseen johtaa myös … Lue lisää

Konkurssi

Yleistä Yritys tai muu velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin. Konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus käytetään konkurssivelkojen maksuun. Konkurssin alkaessa velallinen menettää määräysvallan omaisuuteen. Tuomioistuin määrää omaisuutta ja konkurssipesän hallintoa hoitamaan pesänhoitajan. Omaisuus realisoidaan ja varat käytetään velkojen suoritukseksi. Konkurssilaki (120/2004) on laaja yleislaki, joka sisältää säännökset … Lue lisää

Yrityssaneeraus

Yleistä Taloudellisissa vaikeuksissa olevan mutta kuitenkin jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttämiseksi ja velkajärjestelyjen aikaansaamiseksi voidaan ryhtyä saneerausmenettelyyn. Yrityssaneerauslaki (47/93) sisältää laajan ja yksityiskohtaisen säännöstön, jossa määritellään menettelyn aloittamisen edellytykset ja aloittamisen oikeudelliset vaikutukset, menettelyn kulku ja velkojien asema ja kuuleminen, velkajärjestelyn sisältö, saneerausohjelman vahvistaminen sekä menettelyn raukeaminen. Kuka voi päästä saneeraukseen? Saneerausmenettelyn kohteena voi olla yksityinen elinkeinonharjoittaja, … Lue lisää