Yrityslaina ja henkilötakaus

Henkilötakaus on yksityishenkilön lupaus maksaa velka takaisin, jos hänen yrityksensä epäonnistuu. Pienten yritysten lainojen maailmassa se on yksi tapa, jolla lainanantajat voivat pienentää riskiä rahan lainaamisessa, koska lainanottajan luottokelpoisuus on jo aiemmin testattu julkisesti konkurssin tai ulosmittauksen kautta. Henkilökohtaiset takaukset ovat yleisiä perinteisessä rahoituksessa, ja niitä vaaditaan usein pankkilainoissa, koska pankit eivät tiedä, kuinka terve yritys on lainasopimusta tehtäessä.

Henkilötakauksen ongelmat

Henkilötakaukset voivat olla ongelmallisia yrittäjille, joilla on ylimääräistä vastuuta aiemmista taloudellisista ongelmista, kuten konkursseista tai pakkohuutokaupoista. Yrittäjät, joiden on annettava henkilökohtaiset takaukset ennen pienyrityslainan saamista, eivät välttämättä saa tarvitsemaansa käteistä sen vuoksi, mitä aiempien vuosien velkataisteluissa on tapahtunut. Tutkimuksen mukaanyrittäjille, jotka ovat menettäneet luottoluokitusnsa ennen yrittäjyyttä ja nyttemmin suoriutuneet taloudellisesti, henkilötakauksia vaaditaan noin kahdeksalla prosentilla yrityslainalle hakevista.

Miksi henkilötakausia vaaditaan?

”Pienyritysten rahoitukseen soveltuvat matalariskiset kanavat ovat vielä melko uusia” -Henrik Nauclér

Nordean Euroopan pankkitoiminnoista vastaava johtaja Henrik Nauclér sanoo, että pienyritysten rahoitukseen soveltuvat matalariskiset kanavat ovat vielä melko uusia, ja esimerkiksi henkilötakaukset ovat yleisiä silloin, kun lainanottajalla on menneisyyttä. Luotonantajille takausvastuu voi olla parempi vaihtoehto kuin pankkien odotettavissa olevaa riskiä suoriutumisesta veloistaan; mistä seuraa myös investointiluottiakoskevien hakujen ja lainahakemusten kasvu.

Mitä henkilötakaukset tarkoittavat pankille ja yrittäjälle?

Pankin näkökulmasta: Pankin on esitettävä yrityslainaa hakevalle yrittäjälle mahdollisimman selviä todisteita, että hän pystyy maksamaan lainansa takaisin. Pankilla on myös vastuu asiakkaistaan, joten se tekee kaikkensa taatakseen, että yrittäjä pysyy maksamassa lainansa ajallaan. Takausvastuussa on mahdollisuus myös suojautua ulosmittauksella ja kilpailulla, joten ne ovat yrityksille verrattain turvallisia vaihtoehtoja myös riskienhallintajärjestelmien ja varmistusten rahoittamiseksi.

Pankin näkökulmasta: Pankki voi edellyttää henkilötakauksiaasiakkaaltaan, jos asiakas on aiemmin laiminlyönyt maksusuorituksia tai pankilla on ollut yhteyttä ulosottoon. Pian sitoutumisen jälkeen yrittäjien tehtävänä on suoriutua maksuistaan ja ilmoittaa kaikesta mitkä voivat vaikuttaa maksuvalmiuteen alusta loppuun. Yritysten olisi hyvä myös sopia keskenään mahdollisista rahojenvaihtokaupoista.

Pankin näkökulmasta: Yrityslainan saamisen perusedellytykset ovat korkeampia, jos yrittäjällä on luottokelpoisuuden menettämistä. Pankki yleensä vaatii myös henkilötakauksen, jos pankilla ei ole luottotietoja tai niitä ei ole kertynyt riittävästi ja/tai luotonhakija ei ole maksanut palkkojaan tai verojaan. Joskus yrityksen takauksella voi estää luoton saamisen. Pankin näkökulmasta: Yrityslainan saamisen edellytykset jopa paranevat, jos yrittäjällä on menneisyyttä velkomustilanteessa tai hän on ollut kiinni ulosotossa viime vuosina, vaikka raha olisi maksettu yritystoiminnan pyörittämiseen.

Miten henkilötakaus vaikuttaa takaisinmaksuun?

Henkilötakaukset vaikuttavat yrityslainojen takaisinmaksuun neljällä eri tavalla. Ensin yrittäjän luottokelpoisuus ja sen jälkeen pankin mahdollinen ulosmittaus, jonka johdosta yrittäjien tulot voivat mennä enemmän pankille kuin velkojalle. Kolmanneksi henkilötakaukset vaikuttavat karmaisevilla maksuvaikeuksilla; ne saattavat puuttua vielä verrattain pitkän ajan pankin kanssa tehdyistä sopimuksista. Neljäs vaikutus on ulosmittauksen mahdollisuus, joka laajentaa velkojan ja maksunsaantijaoston oikeudet myös yrittäjien lisävarallisuuteen.